Levend Verleden Nu

Levend Verleden Nu plaatst brandende vragen in historisch perspectief

 

Levend Verleden Nu is geboren uit Levend Verleden Utrecht. Dit bedrijf heeft Llewellyn in 1996 opgericht om haar kennis van laatmiddeleeuws Utrecht te bundelen en in presentaties van velerlei aard uit te dragen.

 

Het onderzoek naar de sociale, culturele en religieuze verhoudingen in de Late Middeleeuwen vormt de voedingsbodem voor haar huidige onderzoek naar sociale cohesie door de eeuwen heen. Om de actualiteit van haar werkzaamheden te beklemtonen, heeft zij in 2015 haar bedrijfsnaam veranderd in Levend Verleden Nu. Met deze naam geeft zij aan dat actuele problemen historisch wortels hebben die door fijnmazig onderzoek onderkend kunnen worden. Zo kan onderzoek van het verleden tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen leiden van hedendaagse problematiek.

 

Wilt u meer weten over de achtergronden van Levend Verleden Nu, dan vindt u hier informatie over: