Geschiedenis van het sociaal werk

Aandachtsgebieden
 
Op basis van de thematiek zijn de lezingen over het sociaal werk ondergebracht in drie categorieën: beleid, betrokkenen en ethiek.

 

De geschiedenis van het sociaal werk
 
De geschiedenis van het sociaal werk laat de interactie zien tussen bewogenheid en de politieke en economische realiteit. Elke tijd heeft zijn eigen winnaars en verliezers. Succes en verlies kunnen vele gedaanten aannemen. In het sociaal werk gaat het om armoede, verslavingen, psychische en lichamelijke aandoeningen. De aan- of afwezigheid van netwerken en sociale cohesie heeft grote invloed op het welzijn. In de praktijk blijkt medemenselijkheid steeds weer een belangrijk criterium voor hulp en ondersteuning: het verlangen om naar elkaar uit te reiken.

 

De participatiesamenleving
 
Recent is veel van mijn aandacht uitgegaan naar de participatiewetgeving en de consequenties daarvan voor het dagelijks leven. De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) grijpt diep in de samenleving in. Wat beoogt de wet? In hoeverre zijn de vooronderstellingen gebaseerd op historisch inzicht en inhoudelijke analyse? Wat betekent de wet voor de hulpverlening: welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, professionals en vrijwilligers, en voor de cliënten? Welke ethische aspecten zijn aan de orde?

 

Nieuw aan mijn analyse
 
Twee aspecten zijn vernieuwend in mijn belichting van het sociaal werk: allereerst geef ik een structurele analyse van sociale interacties. Met oog voor de verhouding tussen het discours, zeg maar de theorie, en de praktijk. Steeds weer tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen. In mijn lezingen belicht ik deze processen. Toehoorders zeggen vaak dat mijn structurele analyse bijdraagt aan hun inzicht.
 
Daarnaast belicht ik de geschiedenis van het sociaal werk vanuit de dilemma’s waar de participatiesamenleving ons voor stelt. Voortdurend leg ik de relatie met het heden. Een voorbeeld: de participatiesamenleving legt grote nadruk op ondersteuning in de buurt. Ik laat – op basis van historisch onderzoek – zien wat goed nabuurschap in de praktijk inhoudt. En benoem de overeenkomsten en verschillen met de situatie waarin we nu leven. Zo krijgen slogans en wensbeelden reële inhoud.

 

Ervaring
 
Mijn lezingen zijn gebaseerd op historisch onderzoek, analyses in de media, interviews met mensen in het werkveld, mijn jaren in de thuiszorg, vrijwilligerswerk in de dagopvang voor ouderen, en zorgtaken her en der in familie- en vriendenkring.

 

Lezingenaanbod
 
Van mijn bevindingen heb ik in het recente verleden verslag gedaan in kenniscentra, ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, opvangcentra en historische verenigingen (zie de kalender). Hieruit is dit lezingenaanbod ontstaan. Mocht u een speciaal aandachtsgebied hebben, dan hoort een lezing op maat tot de mogelijkheden.