Eigenheid van Utrechtse wijken

Deze serie van zeven rondleidingen brengt ons in de woonkernen van de oude stad Utrecht. We komen in alle uithoeken! Steeds weer is een kerk het uitgangspunt: in de Middeleeuwen hadden zij een belangrijke buurtfunctie. Allereerst verkennen we de omgeving van de Domkerk, dan van de Pieters- en Janskerk, en vervolgens van de Buurkerk en daarna trekken we de periferie in met als uitgangspunt de Mariakerk en vandaar de Springweg, de Jacobikerk met Wijk C en de Breedstraat, de Nicolaaskerk met de Nieuwegracht en de Geerte-kerk met de Zeven Steegjes.

 

In deze serie gaat het niet zozeer om de kerken, als wel om de buurtbewoners. Wie waren zij? Hoe verdienden zij de kost? Welke sociale functies had de wijk? Met een open oog kijkend leren wij heel wat aspecten van het leven in laatmiddeleeuws Utrecht kennen. Elke woonkern heeft een eigen karakter. Dit heeft alles te maken met de ligging aan water- en landwegen, de economische functies en, daarmee corresponderend, de welvaart van de bewoners. Door de ontwikkelingen te onderzoeken die de wijken hebben doorgemaakt krijgen wij een inkijkje in het dagelijks leven van de mensen die hier woonden van de middeleeuwen tot op de dag van vandaag.