Reacties cursisten HOVO-cursus
De Nederlandse identiteit in historisch perspectief
(begin 2018)

Mijn kijk op geschiedenis (kerk en maatschappij) wordt enorm veel breder door jouw colleges. Het vraagt ook reflectie, herziening van  ideeën en opnieuw kijken. Dank!

 

Jouw bewogenheid over ongelijkheid treft mij heel erg. Dat belemmert inderdaad “meedoen”. Het is nu ook pas tot mij doorgedrongen hoe achtergesteld katholieken waren. Kortom: nieuwe inzichten!

 

Het was boeiend om de afgelopen maandagochtenden naar u te luisteren en uw bevindingen te horen. De cursus heeft mijn blikveld vergroot.

 

Ik heb weer veel opgestoken van jouw steeds boeiende colleges. Tot de volgende keer maar weer!

 

Boeiend, veel nieuwe inzichten.

 

Je hebt mij geleerd om weer opnieuw naar de geschiedenis te kijken en op welke manier die doorwerkt in de huidige tijd. Veel waardering heb ik voor je vriendelijke manier en attente houding naar alle deelnemers.

 

Heel hartelijk dank: de cursus was boeiend, meer inzicht en overzicht over het verleden en het heden…. De geschiedenis herhaalt zich. Veel stof tot nadenken en reflectie en eindeloos praten…. Tot ziens!

 

Dank voor  je nieuwe inzichten als: de machtsuitoefening door de calvinistische elite en de achterstelling van katholieken en andere gelovigen. En follow-the-money in de Gouden Eeuw… Verbijsterend!