Home 1e kolom lang

Voor een sociale geschiedenis waarin álle Nederlanders aanknopingspunten kunnen vinden

 

1612_BOGAERS_new-cropped met bron

Dr. Llewellyn Bogaers, cultuurhistoricus,
directeur Levend Verleden Nu
verhalenverteller
schrijver
gids


Llewellyn Bogaers Werkzaamheden Expertise
Dr. Llewellyn Bogaers ís Levend Verleden Nu. Als cultuurhistorica is zij breed georiënteerd. Zo weet zij het doorgaans homogene beeld van de Nederlandse geschiedenis te doorbreken en de diversiteit binnen de Nederlandse cultuur zelf zichtbaar te maken.

 

Hiermee creëert zij ruimte en herkenningspunten voor álle Nederlanders, ook voor mensen die aan de zijlijn staan, of zij nu van hier of van buiten komen.

 

In 2008 is Llewellyn aan de VU gepromoveerd op Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. Hierin schetst zij een menselijk en sociaal beeld van laatmiddeleeuws Utrecht, realistisch en spiritueel tegelijkertijd.

 

Llewellyn schrijft nu een boek over de sociale opvattingen van Erasmus en Luther, een boek over de verhouding katholiek-protestant in zestiende-eeuws Utrecht, en een boek over sociale cohesie in Nederland dat als werktitel heeft Burgerschap en barmhartigheid. Doorkijkjes in de sociale geschiedenis van Nederland vanaf 1300 tot nu.

 

Fundamenteel voor haar werkwijze zijn vragen als: Wat beweegt mensen? Hoe functioneert een samenleving?’

Levend Verleden Nu profileert zich door:

 

 
op het gebied van:

 

  • kunst, cultuur en religie
  • zorg en samenleving
  • historisch Utrecht.

 

Om haar onderzoek en publicaties te ondersteunen is fondswerving opgestart, zie www.dynamiek-cultuurhistorie.nu.

 

Llewellyn heeft een beeldende manier van schrijven en presenteren. Haar enthousiasme en kennis van zaken zijn onmiskenbaar. Haar stem, presentatie en heldere dictie maken mensen blij.

Llewellyn beheerst de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland vanaf 1300 tot nu. Met oog voor de menselijke maat brengt zij sociale verhoudingen in kaart. Zij onderscheidt zich door haar inzicht in psychologische processen en in de rol van cultuur en religie in een mensenleven.
 
Bij haar geen standaardmensbeeld of eendimensionale verklaringen: door haar veelzijdige en minutieuze archief- en literatuuronderzoek kan zij de interactie tussen tijdsomstandigheden en menselijke keuzes laten zien. Zo maakt zij de complexiteit van het leven zichtbaar.
 
Gaandeweg is de sociale cohesie in Nederland haar …