Welvaart en gemeenschap

Markten in Utrecht

 

image017-cropped
 
De Oudegracht is altijd het economische hart van Utrecht gebleven. De sporen van de laatmiddeleeuwse markten zijn nog volop aanwezig. We bezoeken de oude haven en markthallen en gaan de ontstaansgeschiedenis van de Oudegracht en de werven na. Al lopend betrekken we ook de grootwinkelbedrijven uit de negentiende eeuw in ons verhaal.

 

Buurtleven in de Middeleeuwen

 

image023
 
Op het kaartje zien we de woonkernen die al vóór 1122 in Utrecht te onderscheiden zijn. Anders dan nu had het stadsbestuur weinig bemoeienis met de organisatie van het dagelijks leven. Die taak werd vervuld door de buurt. Zorg voor straat en werf, hulp bij baren en sterven, de organisatie van buurtfeesten: het hoorde allemaal tot het takenpakket van de buurt.

 

Vrouwenlevens

 

B001det
 
In Utrecht hebben inspirerende vrouwen geleefd. Suster Bertken (1426/27 – 1514), Anna Maria van Schurman (1607 – 1674) en Belle van Zuylen (1740 – 1806) hoorden hiertoe. Maar er waren ook gewone, bijna naamloze vrouwen die een bron van inspiratie voor hun omgeving vormden. Deze vrouwen, bekend en onbekend, staan centraal in deze rondleiding. Wat motiveerde hen en waarom waren zij zo belangrijk voor de samenleving? We verkennen de plekken waar zij gewoond hebben.

 

Armenzorg door de eeuwen heen

 

image025
 
Al wandelend door het centrum en de zuidelijke binnenstad komen we heel wat middeleeuwse hofjes en gasthuizen tegen. Hoe keek men in de Middeleeuwen aan tegen een mens, die steun nodig had? Dat kon een bedelaar zijn, maar ook een pelgrim, een migrant, een oude van dagen, een weeskind, vaak mensen die men van nabij kende. Zowel de informele als de geïnstitutionaliseerde sociale zorg bloeide in laatmiddeleeuws Utrecht.