Leren van het verleden

Levend Verleden Nu vertelt in artikelen, boeken, rondleidingen, lezingen en cursussen de grote verhalen opnieuw. Niet als een rechtlijnig proces, maar met aandacht voor de ervaringen van betrokkenen, inclusief de pijnpunten. Zij werken tot de dag van vandaag door en daarom is het zo belangrijk is dat zij zichtbaar worden. Zo kunnen wij ons zowel emotioneel als cognitief opnieuw tot het verleden gaan verhouden en nieuwe attitudes ontwikkelen. Dit zal ons helpen om gevoelig te worden voor mogelijke oplossingen en uitwegen uit morele dilemma’s.