Cursussen

Thema’s

Llewellyn geeft colleges over:

en rondleidingen over

In 2018 ontwikkelde ze bovendien een cursus over De ziel van de middeleeuwen.

 

Kennisverdieping door dialoog

 

WP_20140916_014-cropped

 

Vanaf 1996 geeft Llewellyn aan diverse universiteiten en cursuscentra colleges over laatmiddeleeuws Utrecht, de Moderne Devotie, hervormingsstromingen in de zestiende eeuw, informatieverspreiding en nieuwsgaring in de zestiende eeuw, Karel V, Erasmus en Luther, de ‘Vlaamse Primitieven’, Jeroen Bosch en Pieter Bruegel.

Haar uitgangspunt is steeds weer: uitgaan van waar de student of cursist is. Elke cursus begint met een inventarisatie van verwachtingen en vragen. Die worden in de opzet van de cursus verweven en vormen steeds weer het referentiekader in de dialoog.

Ook in uw centrum kan zij een dergelijke cursus verzorgen.

 

Topdocent

In 2009 ging Llewellyn cursussen verzorgen voor HOVO-Utrecht (Hoger Onderwijs voor Ouderen). In 2013 is zij hier benoemd tot topdocent. De steevast volgeboekte cursussen en haar enthousiaste, deskundige en inspirerende manier van lesgeven lagen aan deze onderscheiding ten grondslag.

Naar aanleiding van deze uitverkiezing volgde een interview voor het huisblad van HOVO-Utrecht: ‘De menselijke maat, daar gaat het mij om’ en werd er aandacht aan besteed in het VVAO Magazine onder de kop Topdocent 2013.

Foto-impressie van Joop Ross, deelnemer aan de serie ‘De schoonheid van laatmiddeleeuws Utrecht’ in de zomer van 2013:

 

 

Voor haar verbintenis met HOVO-Utrecht gaf Llewellyn in diverse universiteiten en cursuscentra college over Karel V, Pieter Bruegel, Jeroen Bosch, de ‘Vlaamse Primitieven’, de Moderne Devotie, Erasmus en Luther, Utrecht als marktstad, Nieuwsgaring in de zestiende eeuw. Ook in uw centrum kan zij een dergelijke cursus verzorgen.

 

Reacties van cursisten:

Ik heb INTENS genoten van de colleges!

 

Enthousiaste docente met veel kennis en uitstekende didactiek.

 

De interactieve werkwijze heeft toegevoegde waarde.

 

Beste Llewellyn, zoals een goede kok op de juiste wijze de smaakpapillen weet te strelen-activeren. zo heb ik jouw “geschiedenislessen” ervaren als “meer willen weten over de geschiedenis van Utrecht”. Met veel plezier en interesse heb ik jouw colleges gevolgd. Je hebt mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. (RT).

 

Mijn inzicht in de (late) middeleeuwen is op een verrassende en boeiende wijze verdiept en verbeterd.

 

Gedegen schets van de tijdgeest rond 1450 A.D resp. 1550 A.D.

 

Deze cursus was alleszins de moeite waard. Goede voorbereiding van de docent. Ik heb veel geleerd in deze cursus die geweldig gegeven is.

 

Mw. Bogaers is erg enthousiasmerend en ze betrok ons op een heel plezierige manier bij het onderwerp. Haar parate kennis vind ik indrukwekkend. Ik ben erg blij dat ik deze cursus gevolgd heb en kan hem iedereen aanbevelen (PH).

 

Bedankt Llewellyn voor deze cursus! Ik heb genoten van de manier hoe je mij geleerd hebt hoe ik de Middeleeuwen in Utrecht kan bekijken. Ik heb er veel van geleerd en kijk met andere ogen naar de huizen, kerken en samenleving in Utrecht. Maar daarnaast is mij een samenhangend beeld in de geschiedenis gegeven. Bedankt! (IdB)

 

Ik heb deze cursus met plezier en groot enthousiasme gevolgd. De cursus gaf een verrassend en genuanceerd beeld van het leven in de Middeleeuwen in Utrecht. Vooral het feit dat werd uitgegaan van het dagelijks leven op straat, in de kerken en in de buurten maakte dat deze tijd voor mij veel meer is gaan leven. Het geeft me een geheel andere kijk op de Middeleeuwen dan ik had. Het leek me altijd een donkere, wat angstige en arme tijd waarin de mensen nog weinig ontwikkeld waren. Het blijkt echter dat Utrecht in die tijd redelijk welvarend was en dat de mensen – althans een belangrijk deel – behoorlijk ontwikkeld waren. Vanuit deze nieuwe kijk zie ik dat ontwikkelingen die toen ontstaan zijn, door te trekken te zijn naar onze huidige tijd. Daarbij is het vooral belangrijk om te zien dat de processen “toen” en “nu” niet zwart-wit, maar vaak heel complex en genuanceerd zijn (PH).

 

In de afgelopen weken hebben wij in de HOVO-cursus ”het dagelijks leven in laatmiddeleeuws Utrecht” daarvan een beeld gekregen o.l.v. mevrouw Bogaers en haar proefschrift. Verrassend was, dat de burgers overal zelf verantwoordelijk voor waren, van het schoon houden van de straat tot de gang van zaken in de kerken. De parochianen regelden alles zelf, niet de bisschop. De participatiemaatschappij, die door het kapitalisme individualistischer werd. Alle vormen van organisatie passeerden de revue, ze waren bepaald niet dom in die tijd, en heel vrijgevig. Het zieleheil werd door de kerk goed bewaakt. Een kijkje in de geschiedenis van Utrecht is heel verhelderend en levert herkenbare parallellen met onze tijd. Het proefschrift als “huiswerk” bleek vrij zware kost, maar de cursus zelf was door het voortdurend in gesprek blijven van de docente met de toehoorders heel levendig (MH en TB).

 

Ik wil u een compliment maken voor de cursus van de Hovo. Mijn beeld van de leefwijze van mensen in de late middeleeuwen was eerlijk gezegd: mensen die primitief dachten, vooral waar het ging om religieuze vragen. Ze hadden volgens mij meer met het hiernamaals dan met hun dagelijks leven. Ook dacht ik dat ze toen volgzaam waren en vooral deden wat het kerkelijk of wereldlijk gezag hen opdroeg. Uit de cursus rijst een heel ander beeld op: mensen die juist met het dagelijks bestaan bezig waren, handel dreven, etc. etc. De onderlinge hulp was vaak goed georganiseerd. Mensen beseften dat ze elkaar nodig hadden. Ze organiseerden zich op diverse manieren. Het was zeker niet zo dat onderwijs, ziekenzorg en armenzorg allemaal vanuit de kerk werden geregeld. Verder hadden mensen dezelfde ondeugden als wij nu. Ik ben blij met de spirituele dimensie die door de cursus loopt. En met de lijnen die u doortrekt naar het heden. Ik heb genoten! (AS)

 

Heb met veel plezier en interesse de cursus ‘Het dagelijks leven in laatmiddeleeuws Utrecht’ gevolgd. Mij heeft het, na het eerder lezen van een aantal standaardwerken op dit gebied, een andere kijk gegeven op die periode. Deze periode heeft een menselijker gezicht gekregen, mede door een vlotte en goed onderbouwde presentatie, waarbij cursisten voldoende gelegenheid hadden voor een eigen inbreng en discussie. (Joke)