Onderzoek

Een persoonlijke queeste

 

Met open boek uit archief met 2e bijschrift

 

Ik laat mij leiden door dat wat mij raakt, verwondert of inspireert. Vanuit deze gedrevenheid doe ik ook onderzoek in opdracht. Verschillende hoofdstukken in mijn proefschrift zijn zo tot stand gekomen, als ook bijdragen aan bundels en tijdschriften. In mijn cv en publicaties vindt u hiervan diverse voorbeelden.

 

Op dit moment werk ik aan meerdere boeken:

 

Een sociaal portret van Erasmus en Luther

 

Luther en Erasmus

 

Op stapel staat een boek dat als werktitel heeft Erasmus en Luther: een crisis van het geweten? Verschuivende opvattingen over de menselijke verantwoordelijkheid. Zowel Erasmus als Luther reageerden op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en verwoordden een moraal die bij de nieuwe politieke en sociaaleconomische verhoudingen past.

 

Burgerschap en barmhartigheid

 

C060a

 

Het volgende grote project heeft als werktitel Burgerschap en barmhartigheid. Doorkijkjes in de sociale geschiedenis van Nederland vanaf 1300. Bakens voor een nieuw sociaal perspectief. Dit boek is een structurele analyse van hoe ‘wij’ in de loop der eeuwen met elkaar en met de arme ander en de ‘andere ander’ zijn omgegaan. Hierin zijn rode draden te herkennen die tot op heden doorwerken in de sociale cohesie, het sociale beleid en de sociale problematiek. Het in kaart brengen van zowel succesvolle samenwerkingsverbanden als sociale spanningsvelden door de eeuwen heen draagt bij aan inzicht in ‘wat sociaal werkt’ en ‘wat sociaal niet werkt’. Zo geeft het onderzoek handvatten voor de transformatie van vastgelopen processen.

 

Een voorbeeld van mijn werkwijze is het artikel ‘Feit en fictie over de participatiesamenleving: burgerkracht vroeger en nu’, in de bundel Nuchtere betogen over religie, onder redactie van Govert Buijs en Marcel ten Hooven en uitgegeven bij uitgeverij Damon.

 

De reformatie in Utrecht

 

Beeldenstormgevolgen

 

Ook werk ik aan een vervolg op mijn dissertatie, waarin ik mij richt op de opkomst van de reformatie. Waarbij ik niet alleen de stromingen analyseer, maar ook onderzoek doe naar de aanhangers ervan. Wie waren zij? Door deze benadering wordt de samenhang tussen persoonlijke keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar. Vervolgens ga ik in op de verhouding tussen katholieken en protestanten in zestiende- en zeventiende-eeuws Utrecht.

 

Jeroen Bosch en Pieter Bruegel

 

Bosch072-DSC_6301

 

Ecce homo. Christus centraal. Zo luidt de werktitel van een boek over Jeroen Bosch en Pieter Bruegel dat in grote lijnen klaarligt. De kunst van het lezen, daar gaat het om bij de interpretatie van hun oeuvre. Dit veronderstelt een brede kennis van de toenmalige samenleving, van het gods- en mensbeeld en van de impact van politieke, sociaaleconomische en intellectuele ontwikkelingen. Zij vormen het kader voor duiding. Hoe is het anders mogelijk om hun aangrijpende Christusportretten, moralistische taferelen en helse scènes in een samenhangend beeld te vangen?

 

De Larense Sint-Jansprocessie

 

Sint-Jansprocessie

 

En daarnaast verzamel ik ook materiaal voor een boek over de Larense St. Jansprocessie. Deze processie heeft oude wortels. Uit de grafheuvels om het St. Janskerhof heen is af te leiden dat dit vanouds een cultusplek was waar de voorouders geëerd werden. De St. Jansprocessie staat in deze traditie.

 

Financiering

 

eurobiljetten

 

Wie wil bijdragen aan de financiering van deze projecten is van harte welkom. Dynamiek, stichting voor cultuurhistorisch onderzoek, is fondswerving gestart. Informatie is te vinden op www.dynamiek-cultuurhistorie.nu.